UBF20120522

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Ancient Egypt

Published:

Views: 24 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 1 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 11/514
Transcript
-9 13.02.2012 Heggelund & Koxvold Arkitekter MNAL-NPA Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174; 2-EO-200506 PRO-REHAB2-ØYHA U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 11/4866-9 12.03.2012 *** Arkivkode Saksbeh. U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Arkivkode Saksbeh. U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Arkivkode 1-OKA-174 PRO-REHAB1-KNGU Offl. § 23 første ledd Sakstittel Tonsenhagen skole - Utvidelse Administrative dokumenter Dokumenttittel Tonsenhagen skole - Oversendelse av styringsdokument 12/390-4 20.03.2012 Byrådsavdeling for kultur og næring 1-PN-11252501; 2-OKA-174 PRO-REHAB1-KNGU Offl. § 14 første ledd Sakstittel Hasle skole - Utvidelse av eksisterende paviljong - Administrative dokumenter Dokumenttittel Hasle skole - Vedrørende finansiering 10/1358-19 16.04.2012 Varden Entreprenør Sakstittel Bjerke vgs - Totalrehabilitering Detaljprosjektering og bygging Endringshåndtering Dokumenttittel Bjerke vgs - Godkjent endringsmelding EO-091 - Ark-085 Riving mulitihandicap og himling 3. etasje Saksbeh. 1-OKA-174; 2-EO-300101 PRO-REHAB1-KRHO U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 10/1358-20 22.05.2012 Varden Entreprenør Arkivkode Sakstittel Stasjonsfjellet skole - Ventilasjon og klimaskjerm - Detaljprosjektering og bygging Administrative dokumenter Dokumenttittel Stasjonsfjellet skole - Bestilling - Avrop på rammeavtale for prosjekteringsgrupper for rehabiliteringsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter Saksbeh. 1-OKA-174; 2-EO-300101 PRO-REHAB1-KRHO U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 12/390-7 17.04.2012 Byrådsavdeling for kultur og Sakstittel Bjerke vgs - Totalrehabilitering Detaljprosjektering og bygging Endringshåndtering Dokumenttittel Bjerke vgs - Godkjent endringsmelding EO-090 - Ark-068 Riveplaner Sakstittel Hasle skole - Utvidelse av eksisterende paviljong - Administrative dokumenter OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 2 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 Arkivkode Saksbeh. U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Arkivkode Saksbeh. U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Arkivkode Saksbeh. U Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender Arkivkode næring 1-PN-11252501; 2-OKA-174 PRO-REHAB1-KNGU Offl. § 14 første ledd Dokumenttittel Hasle skole - Vedrørende finansiering 10/1275-97 17.04.2012 Hafslund Sikkerhet Bedrift SES AS Sakstittel Rustad skole og Haukåsen skole Detaljprosjektering og bygging - Rehabilitering av svømmehaller - Endringshåndtering Dokumenttittel Haukåsen skole - Godkjent endringmelding EM-046 1-OKA-174 PRO-REHAB2-HEHO 11/3810-6 18.04.2012 Byrådsavdeling for kultur og næring 1-OKA-174 PRO-TOTAL2-PALE Offl. § 23 første ledd Sakstittel Hersleb skole - Omgjøring til vgs Administrative dokumenter Dokumenttittel Hersleb skole - Anmodning om KS2 gjennomgang 12/1879-1 19.04.2012 Enerhaugen Arkitektkontor AS Sakstittel Rustad skole og Tveita skole - Ventilasjon Diverse anskaffelser Dokumenttittel Rustad skole - Digitale kartdata Saksbeh. 1-OKA-174; 2-PN-11150022; 3-PN-11250010 PRO-REHAB1-LIRO I Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 12/106-41 03.05.2012 Kåre Hagen AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-REHAB1-KNGU U Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 12/4183-1 04.05.2012 Rik Arkitektur AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174; 2-EO-200458; 3-PN-11150024 PRO-REHAB2-LASK Sakstittel Tonsenhagen skole - Forprosjekt - Diverse avrop og minikonkurranser Dokumenttittel Tonsenhagen skole - Minikonkurranse byggeledelse - Beslutning om tildeling av kontrakt Sakstittel Nøklevann skole - Ventilasjon Tilbudskonkurranse - Generalentreprise Dokumenttittel Nøklevann skole - Tilbudsunderlag - RIB OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 3 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender Arkivkode 12/4183-2 04.05.2012 Rik Arkitektur AS Saksbeh. 1-OKA-174; 2-EO-200458; 3-PN-11150024 PRO-REHAB2-LASK I Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 09/2224-307 16.05.2012 AF Gruppen AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO- -EIOL U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 12/2633-8 16.05.2012 Team Relocations Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-RÅD-SIEF U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 12/2633-9 16.05.2012 NFB Relocations Services Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-RÅD-SIEF U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 12/2633-10 16.05.2012 Neas Consulting AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-RÅD-SIEF U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 10/1275-111 14.05.2012 Haga & Berg Entreprenør AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-REHAB2-HEHO Sakstittel Nøklevann skole - Ventilasjon Tilbudskonkurranse - Generalentreprise Dokumenttittel Nøklevann skole - Tilbudsunderlag - ARK Sakstittel Risløkka - K201 - Endringshåndtering Dokumenttittel Risløkka - Endringsordre EO-066 rev 1 Sakstittel Majorstuen skole - Flytting - Avrop på rammeavtaler/minikonkurranser Dokumenttittel Majorstuen skole - Beslutning om tildeling av kontrakt Sakstittel Majorstuen skole - Flytting - Avrop på rammeavtaler/minikonkurranser Dokumenttittel Majorstuen skole - Beslutning om tildeling av kontrakt Sakstittel Majorstuen skole - Flytting - Avrop på rammeavtaler/minikonkurranser Dokumenttittel Majorstuen skole - Beslutning om tildeling av kontrakt Sakstittel Rustad skole og Haukåsen skole Detaljprosjektering og bygging - Rehabilitering av svømmehaller - Endringshåndtering Dokumenttittel Rustad skole - Godkjent endringsmelding EM041 OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 4 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Sakstittel Tonsenhagen skole - Utvidelse - Møter Arkivkode Saksbeh. 11/4868-28 22.05.2012 NP Bygg AS; NP Bygg AS; Hent AS; Hent AS; Hent AS; Hent AS; Arch Uno AS; Undervisningsbygg Oslo KF; Undervisningsbygg Oslo KF; Arch Uno AS; Tonsenhagen skole; Tonsenhagen skole; COWI AS; Cowi AS; Cowi AS; Cowi AS; Cowi AS; Cowi AS; Hent AS; Trio Entreprenør AS; Wegger & Kvalsvik; NP Bygg AS; OPAK AS 1-OKA-174 PRO-REHAB1-KNGU U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 11/3418-27 16.05.2012 Carl Bredengen AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-182.0 KOM- -MATH Sakstittel Innkjøp - Avrop - Rammeavtale for klesplagg med egen logo Dokumenttittel Godkjennelse og prisforespørsel på kulepenner m/logo U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Arkivkode Saksbeh. 10/386-182 18.05.2012 Undervisningsbygg; OPAK AS; Undervisningsbygg; Undervisningsbygg; Undervisningsbygg; Undervisningsbygg; Undervisningsbygg 1-OKA-174 PRO- -GISØ Dokumenttittel Tonsenhagen skole - Referat fra anbudsbefaring av 21052012 Sakstittel Risløkka - Interne prosjektmøter Dokumenttittel Risløkka - Referat fra prosjektmøte nr 10 av 14052012 - Inventar og utstyr OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 5 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Sakstittel Risløkka - Brukermøter Arkivkode Saksbeh. 10/383-90 18.05.2012 Utdanningsetaten; White Arkitekter AB; Utdanningsetaten; Lærlingsenteret; Undervisningsbygg; Utdanningsetaten; Undervisningsbygg; Sogn videregående skole; Lærlingsenteret; Utdanningsetaten; Undervisningsbygg; Fagskolen i Oslo; Undervisningsbygg; Sogn videregående skole; Utdanningsetaten 1-OKA-174 PRO- -GISØ U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 10/1046-315 18.05.2012 NFB Relocations Services Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-TOTAL1-TOBE Sakstittel Frydenbergveien 48 - Totalrehabilitering Detaljprosjektering og bygging Administrative dokumenter Dokumenttittel Frydenbergveien 48 - Bestilling av flyttebil fra Frydenbergveien 48 til Osterhausgata U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Dokumenttittel Risløkka - Referat fra fellesbrukergruppemøte nr 77 av 14052012 Sakstittel Risløkka - Byggherremøter Arkivkode Saksbeh. 10/384-56 18.05.2012 Undervisningsbygg; White Arkitekter AB; White Arkitekter AB; White Arkitekter AB; Undervisningsbygg; Hjellnes Consult AS; Hjellnes Consult AS; White Arkitekter AB; Undervisningsbygg; White Arkitekter AB; Undervisningsbygg 1-OKA-174 PRO- -GISØ U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 10/383-91 21.05.2012 Sogn VGS; Sakstittel Risløkka - Brukermøter Dokumenttittel Risløkka - Referat fra byggherremøte nr 35 av 16052012 - Inventar og utstyr OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 6 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 Sogn VGS; Sogn VGS; Sogn VGS; Sogn VGS; Sogn VGS; Sogn VGS; Sogn VGS; Undervisningsbygg; Undervisningsbygg; Undervisningsbygg; Utdanningsetaten; Utdanningsetaten; Utdanningsetaten; Utdanningsetaten; Sogn videregående skole; Sogn VGS; Sogn VGS; Sogn VGS; Sogn VGS 1-OKA-174 PRO- -GISØ Dokumenttittel Sakstittel Kjelsås skole - Nybygg rehab Detaljprosjektering og bygging Møtereferater Dokumenttittel Saksbeh. 09/2097-320 22.05.2012 Kåre Hagen AS; AF Gruppen AS; Kåre Hagen AS; Kåre Hagen AS; AF Gruppen AS; AF Gruppen AS; Undervisningsbygg KF; Kåre Hagen AS; Kåre Hagen AS; Kåre Hagen AS; AF Gruppen AS; Undervisningsbygg KF; Undervisningsbygg KF; Undervisningsbygg KF 1-OKA-174; 2-EO-200408 PRO-TOTAL1-KESK U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 10/383-92 21.05.2012 Sogn VGS; Sakstittel Risløkka - Brukermøter Arkivkode Saksbeh. U Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Arkivkode Risløkka - Referat fra særmøte nr 3 av 15052012 - Industriutstyr K916 Bygg og Anlegg Kjelsås skole - Referat fra samspillsmøte nr 42 av 15052012 OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 7 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 Dokumenttittel Arkivkode Saksbeh. Sogn VGS; Undervisningsbygg; Undervisningsbygg; Undervisningsbygg; Utdanningsetaten; Utdanningsetaten; Utdanningsetaten; Utdanningsetaten; Sogn videregående skole; Sogn videregående skole; Sogn VGS; Sogn VGS; Sogn VGS; Sogn VGS 1-OKA-174 PRO- -GISØ U Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/1968-22 30.04.2012 Sweco Norge Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-TOTAL3-TOGO Sakstittel QuoVadis Menn - Totalrehabilitering Detaljprosjektering og bygging - Fremdrift og økonomi Dokumenttittel QuoVadis Menn - Månedsrapport for april 2012 I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/7815-6 21.05.2012 Akuform as Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174; 2-EO-200579 PRO-TOTAL1-STSØ I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/1972-28 02.05.2012 Hogne Myrvold & Co AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-TOTAL3-TOGO I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/1972-29 16.05.2012 Arch Uno AS Arkivkode 1-OKA-174 Risløkka - Referat fra særmøte nr 3 av 16052012 - Industriutstyr K916 TIP Sakstittel Frydenbergveien 48 - Anskaffelsessak Akustikkmåling Dokumenttittel Frydenbergveien 48 - Tilbud akustikkplater Sakstittel QuoVadis Menn - Totalrehabilitering Detaljprosjektering og bygging - Søknader, pålegg og godkjennelser Dokumenttittel QuoVadis Menn - Endring av fasade - kopi av brev til byantikvaren Sakstittel QuoVadis Menn - Totalrehabilitering Detaljprosjektering og bygging - Søknader, pålegg og godkjennelser Dokumenttittel QuoVadis Menn - Vindus- og ytterdørskjema OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 8 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 Saksbeh. I Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker PRO-TOTAL3-TOGO Sakstittel Teglverkstomta - Ny skole - Møter Byggherremøter Dokumenttittel Arkivkode Saksbeh. 11/4052-9 22.05.2012 Norconsult AS; Undervisningsbygg Oslo KF; Undervisningsbygg Oslo KF; Undervisningsbygg Oslo KF; L2 Arkitekter AS 1-OKA-174 PRO-TOTAL3-MALI U Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/7527-5 23.04.2012 Utdanningsetaten Sakstittel Uranienborg skole - Utvidelse - Bestilling Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174; 2-EO-200542; 3-PN-80201105 PRO-UTV-MABR Offl. § 14 første ledd I Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker 11/3764-5 22.05.2012 Statens Kartverk Tinglysing Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-REHAB2-ØYHA U Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/6635-44 21.05.2012 Sweco Norge Arkivkode Saksbeh. I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender Arkivkode Saksbeh. I 1-OKA-174; 2-EO-200482; 3-PN-80201104 PRO-TOTAL2-JEDA 11/4866-19 22.05.2012 Byrådsavdeling for kultur og næring 1-OKA-174 PRO-REHAB1-KNGU Offl. § 14 første ledd Teglverkstomta - Referat - Særmøte konkurransegrunnlag av 150512 Dokumenttittel Uranienborg skole - Revidert bestilling på forprosjekt Sakstittel Stasjonsfjellet skole - Mulighetsstudie Prosjektutvikling - Søknader og godkjennelser Dokumenttittel Stasjonsfjellet skole - Veierklæring Stigenga 310 Sakstittel Rødtvet skole - Superkuben - Møter Dokumenttittel Rødtvet skole - Referat fra byggemøte nr 08 av 21052012 Sakstittel Tonsenhagen skole - Utvidelse Administrative dokumenter Dokumenttittel Tonsenhagen skole - Oversendelse av endelig KS2 rapport OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 9 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/1971-17 21.05.2012 Sweco Norge Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-TOTAL3-TOGO Offl. § 23 første ledd Sakstittel QuoVadis Menn - Totalrehabilitering Detaljprosjektering og bygging - Rapportering Dokumenttittel QuoVadis Menn - Vedrørende kontroll av lønns- og arbeidsvilkår I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/6423-6 21.05.2012 Plan- og bygningsetaten Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-512.1 PRO-TOTAL3-KASØ I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 09/1554-25 15.05.2012 MAP Arkitekter AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-177 EIE-FOR-NIRI I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/6424-3 18.05.2012 Asplan Viak AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKAPRO-UTV-KNGA I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 09/1694-6 15.05.2012 Mellbye Arkitekter AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-177 EIE-FOR-NIHA Dokumenttittel Ruseløkka skole - Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven - Observatoriegata 2B/Henrik Ibsens gate 100 I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 09/930-4 14.05.2012 Kirsti Bekkevold Sakstittel Sinsen skole - Naboforhold Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-177; 2-EO-200490 EIE-FOR-EIHA I Arkivsak/doknr. 09/2097-321 Sakstittel Bjørnsletta skole - Totalprosjekt - Regulering Dokumenttittel Bjørnsletta skole - Igangsettingstillatelse del 2 - Åsjordet 3 Sakstittel Skøyen skole - Naboforhold Dokumenttittel Skøyen skole - Nabovarsel for tiltak etter planog bygningsloven - Prinsessealleen 8 Sakstittel Reguleringsplan - Strømsveien 181-185, Caspar Stormsvei 8 & 19 Dokumenttittel Oppstart av reguleringsarbeid - Strømsveien 181 med flere Sakstittel Ruseløkka skole - Naboforhold Dokumenttittel Sinsen skole - Nabovarsel for tiltak etter planog bygningsloven - Lørenveien 5 Sakstittel OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 10 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 Dok.dato Mottaker Kjelsås skole - Nybygg rehab Detaljprosjektering og bygging Møtereferater Dokumenttittel Saksbeh. 22.05.2012 Kjelsås skole; Kjelsås skole; Bydel Nordre Aker; Kåre Hagen AS; Kåre Hagen AS; Undervisningsbygg KF; Undervisningsbygg KF; Undervisningsbygg KF; AF Gruppen AS; AF Gruppen AS; Undervisningsbygg KF; Kjelsås skole; Kjelsås skole 1-OKA-174; 2-EO-200408 PRO-TOTAL1-KESK U Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 12/3835-4 22.05.2012 Egil Danielsen Sakstittel Ansettelser, faste - Kvalitetsleder Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-051.0 ORG-HR-ANBJ I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 09/1869-7 22.05.2012 Tveita Idrettslag Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-177 EIE-FOR-ANBE I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 04/75-21 22.05.2012 Utdanningsetaten Arkivkode Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-175.0; 2-SEK-BES EIE-FOR-NIHA I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 09/1672-14 22.05.2012 Strand / Løken arkitekter AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-177 EIE-FOR-NIHA Kjelsås skole - Referat fra orienteringsmøte nr 39 av15052012 Dokumenttittel Søknad på stilling - Kvalitetsleder Sakstittel Hellerud vgs - Naboforhold Dokumenttittel Hellerud vgs - Vedrørende vannlekkasje bak skolen mot idrettsanlegget til Tveita IL Sakstittel Bestum skole - Leieforhold Dokumenttittel Bestum skole - Vedrørende krav om leieprisavslag Sakstittel Voksen skole - Naboforhold Dokumenttittel Voksen skole - Nabovarsel - Kunstgressbane OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 11 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender Arkivkode 12/1861-13 22.05.2012 Hjellnes Consult AS Saksbeh. 1-OKA-174; 2-PN-11150022; 3-PN-11250010 PRO-REHAB1-LIRO I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/8329-18 22.05.2012 Kastellet skole Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-176 EIE-DRI-PERU I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/8329-19 21.05.2012 Utdanningsetaten Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-176 EIE-FOR-NIRI I Arkivsak/doknr. Dok.dato Mottaker Sakstittel Rustad skole og Tveita skole - Ventilasjon Møter Dokumenttittel Rustad skole og Tveita skole - Referat fra prosjekteringsmøte nr 5 av 15052012 Sakstittel Aktiviteter på tvers - Inneklima i offentlige bygg Dokumenttittel Kastellet skole - Vedlikeholdsplan for indre vedlikehold Sakstittel Aktiviteter på tvers - Inneklima i offentlige bygg Dokumenttittel Aktiviteter på tvers - Vedrørende sikring av vedlikehold og et tilfredsstillende inneklima i offentlige bygg Sakstittel Uranienborg skole - Utvidelse - Møter Saksbeh. 11/7770-7 22.05.2012 Utdanningsetaten; Undervisningsbygg Oslo KF; Undervisningsbygg Oslo KF; Undervisningsbygg Oslo KF; Heggelund & Koxvold Arkitekter MNAL-NPA 1-OKA-174; 2-EO-200542; 3-PN-80201105 PRO-UTV-TOSÆ U Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/3815-5 22.05.2012 Plan- og bygningsetaten Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-TOTAL2-PEKA Sakstittel Hersleb skole - Omgjøring til vgs - Søknader, pålegg og godkjennelser Dokumenttittel Hersleb skole - Vedrørende Byantikvarens uttalelse - Fasadeendring - Herslebs gate 20 B I Arkivsak/doknr. 09/315-5 Sakstittel Arkivkode Dokumenttittel Uranienborg skole - Referat fra prosjektmøte nr 2 avholdt 22052012 OFFENTLIG POSTJOURNAL UNDERVISNINGSBYGG Side 12 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 22.05.2012 - 22.05.2012 Dok.dato Avsender 16.05.2012 Ribe Heis AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-176; 2-EO-200550 EIE-DRI-TEAN I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 09/302-6 16.05.2012 Ribe Heis AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-176; 2-EO-200312 EIE-DRI-TOPE I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 09/443-22 16.05.2012 Ribe Heis AS Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-176; 2-EO-200436 EIE-DRI-JASI I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 12/2056-2 20.04.2012 Utdanningsetaten Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-174 PRO-UTV-ANDY I Arkivsak/doknr. Dok.dato Avsender 11/7433-9 21.05.2012 e-vita as Arkivkode Saksbeh. 1-OKA-032.0 ORG-IKT-DANY I Vinderen skole - Andre installasjoner Dokumenttittel Vinderen skole - Servicerapportskjema av 02052012 løpenr 10675 og 9793 - Haakon den Goodes vei 17 Sakstittel Bestum skole - Andre installasjoner Dokumenttittel Bestum skole - Servicerapportskjema av 10052012 løpenr 13915, 13916 og 9691 Holgerlystveien 18 Sakstittel Majorstuen skole - Andre installasjoner Dokumenttittel Majorstuen skole - Servicerapportskjema av 10052012 løpenr 11998 og 8248 Bogstadveien 74 Sakstittel Manglerud vgs - Bestilling - Forberedende arbeider - Mottak/gjennomgang av bestillinger fra UDE Dokumenttittel Manglerud vgs - Bestilling på forberedende arbeider Sakstittel Ledelse og virksomhetsstyring Styringssystem - Oppgradering av ProSmart Dokumenttittel Signert avtale om konsulentoppdrag for oppgradering prosmart-miljø
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks