9 dpa geog_2016_pip

Please download to get full document.

View again

of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 15 | Pages: 76

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
9 dpa geog_2016_pip
Transcript
 • 1. Прізвище, ім ’я Клас ВАРІАНТ 1 1. Площа України становить близько □ А 607,3 тис. км2 іНІБ 450,7 тис. км2 □ В 510,3 тис. км2 і |Г 603,7 тис. км2 2. Відстань між західною і східною крайніми точками України становить Г 1 316 кмі ~ІА 893 км І ІЬ 960 км [ЦВ 1 020 км 3. Укажіть метод, який використовують учені-географи в процесі експедиційних досліджень і ІА метод узагальнення та систематики і ]Б метод польових досліджень і іВ аналітичний метод СІЙ хронологічний метод 4. Найвищою частиною Українських Карпат є і ]А Вулканічний хребет О Б Рахівський масив 1 ІГ масив Чорногора□ В Східні Бескиди І 5. У Карпатах розташоване озеро и А Синевир О Б Сасик Г~]В Світязь І ]Г Ялпуг 6. Поліська низовина була утворена І |А давніми льодовиковими відкладами і ІБ еоловими процесами і 1В ерозійними процесами І 1.Г відступом моря 7. Регіон України, для якого типовими є бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні Грунти, у дерево- станах представлені бук, ялина, ялиця, ялівець, серед тварин представлені олень благород­ ний, ведмідь бурий, глухар і ІА Карпати П і» Крим 1 іВ Подніпров’я і 1Г Полісся 8. Екологічні проблеми у Придніпровському економічному районі пов’язані з розвитком и А нафтовидобутку Г]Б нафтопереробки □ В чорної металургії [ПГ інтенсивних лісорозробок 9. Останній перепис населення в Україні було проведено □ А 1991 р. П Б 2001 р. П В 2007 р. • [ЦГ 1997 р. 10. Місто, яке має монофункціональні риси Ы А Каховка О Б Ізмаїл П В Южноукраїнськ 1 ІГ Джанкой 11. Область України, де видобувають кам’яне вугілля и А Закарпатська [І! Б Львівська і ІВ Чернівецька [_]Г Івано-Франківська 12. Подільський економічний район на заході межує з І ІА Північно-Західним економічним районом ГЦї> Карпатським економічним районом [ЦВ Столичним економічним районом і |1 Причорноморським економічним районом 13. Галузь, яка НЕ входить до складу легкої промисловості ІА лляна фарфоро-фаянсова конопле-джутоваь шкіряно-взуттєва і 14. Перше місце за обсягами пасажироперевезень посідає транспорт і ІА річковий [П Б авіаційний І 1В залізничний О Г автомобільний 15. Економічний район України, який спеціалізується на виробництві калійних добрив і !А Столичний ( І В Північно-Західний і ІВ Карпатський ! 16. Причина обміління малих річок України Г]А потепління Г]Б вирубування лісів ! ]В забруднення води хімічними речовинами І ]Г форма рельєфу І Центральний 5
 • 2. Прізвище, ін ’я _______________________________ Клас 17. Установіть відповідність між назвами міст і чисельністю їх мешканців 1 Харків • ]А 760 тис. осіб 2 Київ [_]Б 1,5 млн осіб 3 Дніпропетровськ О В 1,1млн осіб 4 Львів [ _ІГ 2,7 млн осіб І ІД 1 млн осіб 18. Установіть відповідність між морськими портами України та областями, у яких вони роз­ ташовані 1 Іллічівськ [ іА Запорізька область 2 Бердянськ О Б Донецька область 3 Маріуполь [ПВ АР Крим 4 Керч [НГ Одеська область ГІД Миколаївська область 19. Установіть відповідність між назвами економічних районів та адміністративними оди­ ницями, що входять до їх складу 1 Подільський О А Рівненська, Волинська 2 Північно-Західний [_ ]Б Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька 3 Карпатський Ц В Тернопільська, Хмельницька, Вінницька 4 Центральний Г'] Г Черкаська, Кіровоградська ! |Д Донецька, Луганська 20. Укажіть три області України, які мають вихід до кордону з Польщею 1 Львівська область 2 Івано-Франківська область 3 Закарпатська область 4 Волинська область 5 Чернівецька область ||~ 6 Рівненська область 18 7 Житомирська область 21. Укажіть три країни, у яких чисельність української діаспори перевищує 100 тис. осіб 1 Польща 2 Румунія 3 Канада 4 Молдова 5 Австралія [ 6 Італія ^!і 7 Іспанія 22. Поясніть, що є предметом економічної та соціальної географії. 6
 • 3. Ш Г.ШМ ПНМК Ш Прізвище, ім ’я Клас 23. Дайте короткий опис сучасного адміністративно-територіального устрою України. 24. Визначте різницю висот (у метрах) найвищих вершин Українських Карпат та Кримсь­ ких гір. 7
 • 4. Прізвище, ім ’я Клас 25. Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять приток Дніпра. 8
 • 5. Прізвище, ім ’я Клас ВАРІАНТ 2 1. Держави, з якими межує Україна на заході І ІА Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія І ІБ Польща, Словаччина, Болгарія, Сербія, Білорусь 0 В Угорщина, Румунія, Росія, Чехія, Польща [ЦГ Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова 2. Учення про ноосферу заснував !_]А Василь Докучаєв [І] Б Павло Тутковський □ В Володимир Вернадський [ЦГ Степан Рудницький 3. Найвища точка рівнинної території України розташована в межах [ ]А Хотинської височини І іБ Волинської височини 1 ІВ Донецького кряжу І |Г Придніпровської височини 4. Геологічна епоха утворення Кримських гір І..... ]А палеозойська [.іБ протерозойська [Ц В кайнозойська Г ІГ мезозойська 5. Чорноземні грунти різних підтипів поширені в межах і ]А Причорноморської та Приазовської низовин СПБ Овруцького кряжу та Подільської височини □ в Поліської низовини та Придеснянської рівнини □ і' Волинської височини 6. Найбільшу площу в Україні займає і 1А Лісова зона [ЦБ підзона Мішаних лісів □ В Лісостепова зона [ЦГ Степова зона 7. Дерево, яке є типовим представником Лісової зони і__ іА смерека І [Б дуб пухнастий [Ц В сосна ГІД ялівець 8. Найбільше за об’ємом водосховище Дніпровського каскаду і__ ІА Кременчуцьке І ІБ Каховське 1 1В Київське І ІГ Канівське 9. Основу паливної промисловості України становить і__ ІА нафта [І] І» газ [І] В вугілля СІ) Г сланці 10. Найбільше підприємство цементної промисловості в Україні розташоване у І.... іА Закарпатській області і_іБ Кіровоградській області :....ІВ Донецькій області І...1Г Одеській області 11. Посіви вівса переважають на МА Закарпатті й Передкарпатті СІ) Б Поліссі й Передкарпатті □ В Поліссі й Подніпров’ї СІ] Г Поділлі й Подніпров’ї 12. Екологічні проблеми у Придніпровському економічному районі пов’язані з розвитком !._]А нафтовидобутку ї ї В нафтопереробки і .1В чорної металургії СІМ інтенсивних лісорозробок 13. Економічний район України, у якому розташований центр виробництва ракетно- космічних систем та апаратів І.....ІА Столичний II] Б Придніпровський і....]В Північно-Східний 1..]Г Карпатський 14. Середня відстань перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні становить |_]А 15 км ЕІ]Б 100 км [ЦВ 200 км ( І.Г 500 км 15. Тип навчальних закладів, які відносять до вишів і ІА школи і ІБ коледжі [І] В ліцеї □ і ’ консерваторії 16. Осушувальною меліорацією охоплено в основному територію і ІА Степу [Ц Б Прикарпаття [Ц В Полісся [Ц Г Лісостепу
 • 6. Прізвище, ім ’я Клас 17. Установіть відповідність між назвами родовищ паливних ресурсів і басейнами паливних ресурсів, до яких вони належать 1 Шебелинське □ А Дніпровський буровугільний басейн 2 Павлоградське Г]Б Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна провінція 3 Ватутінське ! ]В Донецький кам’яновугільний басейн 4 Замглайське | ] Г торфове родовище на Поліссі □ Д Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн 18. Установіть відповідність між галузями харчової промисловості та основними регіонами їх поширення 1 олійно-жирова 2 плодоовочева 3 цукрова 4 рибопереробна 19. Установіть відповідність між назвами населених пунктів га соціально-економічними ра­ йонами, до яких вони належать 1 Північно-Східний П а Енергодар, Токмак, Павлоград, Кривий Ріг, Маріуполь 2 Придніпровський [_ІБ Боярка, Бровари, Переяслав-Хмельницький, Українка, Коростишів 3 Центральний 1_]В Канів, Чигирин, Олександрія, Умань, Сміла 4 Столичний ! |Г Куп’янськ, Конотоп, Тростянець, Охтирка, Кременчук і !Д Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль 20 . Укажіть три адміністративні області, на території яких містяться країні точки України 1 Закарпатська область 2 Івано-Франківська область 3 Чернігівська область 4 Чернівецька область 5 Луганська область | 1 Г ] 6 Донецька область —іі~ — 7 Харківська область 21. Укажіть три адміністративні області України, у яких компактно проживають румуни 1 Івано-Франківська область 2 Чернівецька область 3 Вінницька область 4 Одеська область 5 Закарпатська область [ | | ; 6 Хмельницька область ■ : ( 7 Рівненська область 22. Дайте коротку характеристику географічного положення України. І ІА Вінницька, Хмельницька, Тернопільська і ІБ Херсонська, Одеська, Закарпатська і ІВ Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська і ІГ Херсонська, Одеська, Миколаївська і іД Полтавська, Львівська, Київська 10
 • 7. Ш т а ш ї Прізвище, ім ’я Клас 23. Які риси розміщення ГЕС в Україні? 24. Використовуючи дані таблиці, визначте густоту населення Чернівецької області (з ок­ ругленням до цілого числа). Населення області, тис. осіб Частка міських мешканців, % Частка сільських мешканців, % Площа області, тис. км Частка осіб, молодших за працездатний вік, % Чернівецька обл. 906,8 40 60 8,1 23,4 ггш 11
 • 8. Прізвище, ім ’я Клас 25. На контурній карті позначте й підпишіть адміністративні області України, що розташо­ вані на території підзони Мішаних лісів.
 • 9. ВАРІАНТ З Прізвище, ім ’я _______ Клас 1. Україна має найдовший кордон на суходолі з □ А Грузією ...ЦБ Білоруссю іВ Росією ]В Донецьке 2. Родовище марганцю на території України І ]А Львівсько-Волинське Г] Б Нікопольське 3. Вітри, які характерні для чорноморського узбережжя України В пасати і і-ї' Польщею _ІГ Дніпропетровське □ Г торнадо Г ІГ бурі лісові і іА бризи □ Б мусони 4. Низовина, яка розташована в басейні правої притоки Дніпра, де густа мережа річок, по­ ширені льодовикові форми поверхні та болота [Ц А Закарпатська [Ц Б Поліська І ІВ Придніпровська [Ц і Причорноморська 5. Режим живлення більшості рівнинних річок України МА мішане та переважно снігове Г ]Б підземне й дощове і___ іВ мішане та переважно дощове РЦГ дощове й льодовикове 6. Типові ґрунти Українського Полісся 1....1Ачорноземи лучні С...ІБ сірі лісові [..ІВ дерново-підзолисті 7. Сучасна природна зональність України була сформована в і__ІА антропогені [І]Б мезозої І_)В палеозої [І]Г археї 8. Середня солоність вод Чорного моря А у 2 рази вища, ніж Середземного моря ; .....ІБ у 2 рази нижча, ніж Середземного моря і ІВ у 6 разів нижча, ніж Азовського моря і___ її відповідає середній солоності Світового океану 9. Термін, який пов’язаний із природними змінами чисельності населення 1 1А еміграція О Б сальдо міграції СІВ народжуваність П і механічний рух населення 10. Місця зосередження людей з необхідними для життя будівлями та спорудами називають і |А селищами міського типу У Б сільськими населеними пунктами і і В системою розселення і....]1 населеними пунктами 11. До комплексу з виробництва товарів споживання та сфери послуг НЕ належить А культурно-освітній комплекс ;_іБ житлово-комунальне господарство Ы В охорона здоров’я І_]Г сільське господарство 12. Адміністративна область України, у якій видобувають найбільше природного газу (А Полтавська _|Г Чернігівська Ці. у серед. XX ст. і вольфрамова руда і іБ Івано-Франківська 1__]В Сумська 13. Перші електростанції в Україні почали діяти 1_ІА на поч. XIX ст. Г іБ у кінці XIX ст. П В на поч. XX ст. 14. НЕ є сировиною для чорної металургії і....іА залізна руда [І] Б марганцеваруда і ]В уранова руда 15. Галузь промисловості, що виготовляє продукцію, використовуючи хімічні методи пере­ робки сировини й матеріалів, має назву і__|А гірничо-хімічна промисловість [ |Б хімічна промисловість □ В лісопильна промисловість [ЦГ легка промисловість 16. Принцип розміщення підприємств лісопильної промисло
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks