PDI10-Sondre-Buskerud-Offjour0804-150416

Please download to get full document.

View again

of 83
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Book

Published:

Views: 8 | Pages: 83

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Søndre Buskerud politidistrikt 15042016 Offentlig journal Periode:08042016 - 15042016 Journalenhet: Avdeling: Kontor: Saksbehandler: Notater (N): Notater (X): S
Transcript
aksframlegg: Alle Alle Alle Alle Nei Nei Nei Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2009/00827-8 I Fra: Sak: Dok.dato: 04042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune Nøsterud gård - Serverings- og skjenkebevilling Dok: Nøsterud gård - Nostsoft AS - Skjenkebevilling - Melding om delegert vedtak Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2009/01436-5 I Fra: Sak: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 14042016 Grad: U 0 Par.: Drammen kommune Oppfølging av oljeutskillere Dok: Svar - 110/935 - Grønland 36 - Oppfølging av oljeutskillere - Pålegg om tiltak Saksansv: ADM ENH / PM STAB Saksbeh: ADM ENH / ØKONOMI 2009/01749-3 I Fra: Sak: Dok.dato: 05042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Nedre Eiker kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: DRM PST / OPERATIV Saksbeh: N EIKER / NE ADM 2009/02004-9 I Fra: Sak: Dok.dato: 05042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Lier kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: LIER / L ADM Saksbeh: N EIKER / NE ADM Side1 Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2009/02695-6 I Fra: Sak: Dok.dato: 13042016 Jour.dato: 15042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Fylkesmannen i Buskerud Førerkortsak - Helse Dok: Førerkortsak - Helsekrav oppfylt gruppe 1 - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2009/02857-25 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 05042016 Jour.dato: 14042016 Grad: U 0 Par.: Jaktdepoet AS Våpenforhandler - Avskjermet Våpensak - Søknad om tillatelse til ervervmessig innførsel av skytevåpen - våpendeler ammunisjon - Jaktdepoet AS Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2009/03264-6 U Til: Sak: Dok.dato: 08042016 Jour.dato: 08042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Drammen kommune Førerkortsak - Helse Dok: Førerkortsak - Helsekrav oppfylt gr 1 jfr NA0202 - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2009/03267-1 I Fra: Sak: Dok.dato: 03072009 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Drammen Kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: DRM PST / STAB Side2 Saksbeh: DRM PST / OPERATIV Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2009/03267-2 U Til: Sak: Dok.dato: 05092009 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Drammen Kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: DRM PST / STAB Saksbeh: DRM PST / OPERATIV 2009/03267-3 I Fra: Sak: Dok.dato: 05042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Nedre Eiker kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: DRM PST / STAB Saksbeh: N EIKER / NE ADM 2010/01581-12 I Fra: Sak: Dok.dato: 04042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune Cafe Bjørge - serveringsbevilling / skjenkebevilling Dok: Cafe Bjørge - Skjenkebevilling - Melding om delegert vedtak Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2010/02397-3 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Fylkesmannen i Buskerud Inndragning av førerkort på grunn av straffbart forhold Førerkortsak - Melding om førerkortinnehaver som ikke lenger oppfyller helsekrav gruppe 1 - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Side3 Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2010/03414-9 I Fra: Sak: Dok.dato: 08042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Notodden og Hjartdal barneverntjeneste Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: Ø EIKER / ØE ADM Saksbeh: Ø EIKER / ØE ADM 2010/04033-6 I Fra: Sak: Dok.dato: 08042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Nedre Eiker kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: DRM PST / OPERATIV Saksbeh: N EIKER / NE ADM 2011/03382-6 I Fra: Sak: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Politidirektoratet Søknad om pass Dok: Pass - Klage ikke tatt til følge - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2012/00248-22 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 14042016 Jour.dato: 14042016 Grad: U 0 Par.: Drammen kommune HaandBryggeriet - Søknader Haandbryggeriet AS - Ølfestival 270516 - 280516 - Søknad om arealutvidelse Anmodning om vurdering Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Side4 Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2012/00413-18 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 12042016 Grad: U 0 Par.: Drammen kommune Cafe Grua - Serverings- og skjenkebevilling Grua AS - Cafe Grua - Grønland 57 - Vedtak om tildeling av serveringsbevilling og skjenkebevilling Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2012/00414-24 I Fra: Sak: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 12042016 Grad: U 0 Par.: Drammen kommune Strømsgodset Fotball AS/Marienlyst Stadion - Skjenkebevilling Dok: Strømsgodset fotball AS - Arealutvidelse 160416 - Vedtak om godkjenning Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2012/00795-2 I Fra: Sak: Dok.dato: 06042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune AS Vinmonopolet - Salgsbevilling Dok: AS Vinmonopolet - Melding om delegret vedtak - Salgsbevilling Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2012/00797-11 I Fra: Sak: Dok.dato: 04042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune Dreggen Kro og vertshus - Serverings- og skjenkebevilling Dok: Dreggen Kro og vertshus - Skjenkebevilling - Melding om delegert vedtak Saksansv: SVELVIK / SV ADM Side5 Saksbeh: SVELVIK / SV ADM Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2012/00905-2 I Fra: Sak: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Godkjenning som ordensvakt i Søndre Buskerud politidistrikt Dok: Ordensvakt søknad om fornyelse - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2012/01320-7 I Fra: Sak: Dok.dato: 01042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune Sand daglivare - Salgsbevilling Dok: Sand daglivare - Salgsbevilling - Melding om delegert vedtak Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2012/01560-17 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 12042016 Jour.dato: 14042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Fylkesmannen i Buskerud Inndragning av førerkort på grunn av helse Førerkortsak - Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav klasse B med automatgir - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2012/01761-5 I Fra: Sak: Dok.dato: 05042016 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Svelvik kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: SVELVIK / SV ADM Side6 Saksbeh: SVELVIK / SV ADM Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2012/01819-14 I Fra: Sak: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Hans Endre Fossan Søknad om ulønnet permisjon Dok: Søknad om ulønnet permisjon - Avskjermet Saksansv: ADM ENH / PERSONAL Saksbeh: ADM ENH / PERSONAL 2012/02268-4 I Fra: Sak: Dok.dato: 31032016 Jour.dato: 15042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1 jf prl § 23.2 Arbeidstilsynet Flints Kebab - Serveringsbevilling Dok: Flints Kebab - Anmodning om midlertidig stenging etter Serveringsloven Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2012/02426-7 I Fra: Sak: Dok.dato: 04042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune Rema 1000 Svelvik Dok: Rema 1000 Svelvik - Salgsbevilling - Melding om delegert vedtak Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2012/02427-6 I Fra: Sak: Dok.dato: 04042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune Homannsberget Kro Dok: Homannsberget Kro - Skjenkebevilling - Melding om delegert vedtak Saksansv: SVELVIK / SV ADM Side7 Saksbeh: SVELVIK / SV ADM Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2012/02786-4 I Fra: Sak: Dok.dato: 15042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Nedre Eiker kommune Valg av lagrettsmedlemmer og meddommere for Nedre Eiker kommune Dok: Valg til domstolene - Vandelskontroll Saksansv: N EIKER / NE ADM Saksbeh: N EIKER / NE ADM 2013/01973-7 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 08042016 Jour.dato: 08042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Fylkesmannen i Vestfold Førerkortsak Førerkortsak - Oversender for uttalelse til Fylkesmannen - Klage på vedtak om tilbakekall - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2013/01973-8 U Til: Sak: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Fylkesmannen i Vestfold Førerkortsak Dok: Førerkortsak - Videresending - Legeattest - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2013/02671-12 I Fra: Sak: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 12042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Våpenkortsak Dok: Våpensak - Klage på avslag - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV SEK Side8 Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2013/02787-6 I Fra: Sak: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Drammen Kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: DRM PST / STAB Saksbeh: DRM PST / OPERATIV 2013/02850-47 I Fra: Sak: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 21 Forsvarets heimevernet Anmodning om godkjenning i Drammen kommunale HV-nemnd Dok: Siktig av personell i kommunale HV-nemnd - Drammen Saksansv: DRM PST / STAB Saksbeh: DRM PST / STAB 2013/03146-1 I Fra: Sak: Dok.dato: 15052012 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Svelvik kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2013/03146-2 U Til: Sak: Dok.dato: 18062012 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Svelvik kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: SVELVIK / SV ADM Side9 Saksbeh: SVELVIK / SV ADM Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2013/03146-3 I Fra: Sak: Dok.dato: 05042016 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Svelvik kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2013/03442-1 I Fra: Sak: Dok.dato: 15052012 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Svelvik kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2013/03442-2 U Til: Sak: Dok.dato: 18062012 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Svelvik kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2013/03442-3 I Fra: Sak: Dok.dato: 05042016 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Svelvik kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: SVELVIK / SV ADM Side10 Saksbeh: SVELVIK / SV ADM Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2013/03497-5 I Fra: Sak: Dok.dato: 04042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune For Smakens Skyld - Skjenkebevilling Dok: For Smakens Skyld - Skjenkebevilling - Vedtak om delegert vedtak Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2013/03619-7 I Fra: Sak: Dok.dato: 05042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune Smia Fossekleiva Dok: Smia Fossekleiva - Skjenkebevilling - Melding om delegert vedtak Saksansv: SVELVIK / SV ADM Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2013/03688-3 I Fra: Sak: Dok.dato: 13042016 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Hurum kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: RØY-HUR / H ADM Saksbeh: RØY-HUR / H ADM 2014/00528-3 I Fra: Sak: Dok.dato: 12042016 Jour.dato: 14042016 Grad: U 0 Par.: Politidirektoratet Forskrift om sykkelritt på veg - politiets ansvar Dok: Gjennomføring av sykkelritt og orientering om arbeid med ny forskrift Saksansv: ADM ENH / PM STAB Side11 Saksbeh: DRM PST / OPERATIV Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2014/00752-13 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 17032016 Jour.dato: 12042016 Grad: U 0 Par.: Stenvaag Våpensenter A/S Våpensak Søknad om tillatelse til ervervmessig innførsel av skytevåpen - våpendelser ammunisjon - Stenvaag Våpensenter Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2014/01470-14 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 12042016 Jour.dato: 14042016 Grad: U 0 Par.: Drammen kommune VS Trading/Jack's pub - Corner Bar - Serverings- og skjenkebevilling Bar Drift AS - Corner Bar - Hauges gate 11 - Anmodning om vurdering Serveringsbevilling - skjenkebevilling Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2014/01768-4 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Fylkesmannen i Buskerud Inndragning av førerkort på grunn av helse Førerkortsak - Melding om førerkortinnehaver som ikke lenger oppfyller helsekrav gruppe 1 - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2014/01812-5 I Fra: Sak: Dok.dato: 04042016 Jour.dato: 15042016 Grad: U 0 Par.: Svelvik kommune Kiwi 578 - Svelvik senter - (Tidligere SPAR) - Søknader Dok: Kiwi 578 - Svelvik senter - Salgsbevilling - Melding om delegert vedtak Saksansv: SVELVIK / SV ADM Side12 Saksbeh: SVELVIK / SV ADM Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2014/01955-4 I Fra: Sak: Dok.dato: 13042016 Jour.dato: 14042016 Grad: U 0 Par.: Nedre Eiker kommune Bangkok - Thaikitchen AS - Søknader Dok: Bangkok - Thaikitchen AS - Anmodning om uttalelse - Søknad om serveringsbevilling Saksansv: N EIKER / NE ADM Saksbeh: N EIKER / NE ADM 2014/02148-5 I Fra: Sak: Dok.dato: 09042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Ønske om kontroll på Svelvikveien - Tangen skole Dok: Ønske om kontroll på Svelvikveien - Seilerhytte veien Saksansv: DRM PST / STAB Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2014/02148-6 U Til: Sak: Dok.dato: 13042016 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Ønske om kontroll på Svelvikveien - Tangen skole Dok: Ønske om kontroll på Svelvikveien - Seilerhytte veien Saksansv: DRM PST / STAB Saksbeh: SVELVIK / SV ADM 2014/04054-11 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 08042016 Jour.dato: 14042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Fylkesmannen i Buskerud Forebygging gjennom forvaltning - Førerkort Førerkortsak - Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav gruppe 1 Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Side13 Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2015/01101-5 I Fra: Sak: Dok.dato: 15042016 Jour.dato: 15042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Politidirektoratet Beordring av politipersonell til FN operasjoner Dok: Beordring av mannskaper til tjeneste i UNMISS Sør-Sudan Saksansv: ADM ENH / PERSONAL Saksbeh: ADM ENH / PERSONAL 2015/01467-2 U Til: Sak: Dok.dato: 10042015 Jour.dato: 13042016 Grad: U 0 Par.: Konsept-IT Brukthandelbevilling - Konsept-IT Dok: Søknad om brukthandelbevilling - Konsept-IT Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2015/01507-8 I Fra: Sak: Dok.dato: 31032016 Jour.dato: 08042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Drammen Kommune Barnevernsak Dok: Barnevernsak - Avskjermet Saksansv: DRM PST / STAB Saksbeh: DRM PST / ETTERFOR 2015/01774-3 I Fra: Sak: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 08042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Våpen i dødsbo Dok: Redegjørelse våpen i dødsbo - Tilsvar - Plombering av børser - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Side14 Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2015/01849-130 I Fra: Sak: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 13042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Diverse henvendelse Dok: Diverse henvendelse - Avskjermet Saksansv: DRM PST / STAB Saksbeh: DRM PST / STAB 2015/01944-14 I Fra: Sak: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 08042016 Grad: U 0 Par.: Politidirektoratet Politiets deltakelse i Frontex Operasjon Triton i Middelhavet - Utlysning Dok: Operasjon Triton - Rotasjon sjøteam for mulig tjeneste i mai 2016 Saksansv: ADM ENH / PERSONAL Saksbeh: ADM ENH / PERSONAL 2015/01972-7 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 14042016 Grad: UO 1 Par.: Offl. 24.1 Utlendingsdirektoratet Kartlegging av samarbeidet mellom Oppholdsavdelingen og politiet Referat fra møte om enhetlig informasjon og praksis 110216 sendt fra Utlendingsdirektoratet Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / UTLENDIN 2015/02265-4 I Fra: Sak: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 08042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Førerkortsak - Straffbare forhold Dok: Førerkortsak - Helseattest NA-0202 - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Side15 Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2015/02265-5 U Til: Sak: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 12042016 Grad: UO 2 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Fylkesmannen i Buskerud Førerkortsak - Straffbare forhold Dok: Førerkortsak - Oversendelse for vurdering - Helseattest NA-0202 - Avskjermet Saksansv: FORV ENH / FORV ADM Saksbeh: FORV ENH / FORV SEK 2015/02688-148 I Fra: Sak: Dok.dato: 07042016 Jour.dato: 08042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Diverse henvendelse Dok: Diverse henvendelse - Avskjermet Saksansv: FOE / ADM LEDE Saksbeh: FOE / ETTER 2015/02688-150 I Fra: Sak: Dok.dato: 10042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Diverse henvendelse Dok: Diverse henvendelse - Avskjermet Saksansv: FOE / ADM LEDE Saksbeh: FOE / ETTER 2015/02688-151 I Fra: Sak: Dok.dato: 10042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Diverse henvendelse Dok: Diverse henvendelse - Avskjermet Saksansv: FOE / ADM LEDE Side16 Saksbeh: FOE / ETTER Søndre Buskerud politidistrikt Offentlig journal 15042016 Periode:08042016 - 15042016 2015/02688-152 I Fra: Sak: Dok.dato: 11042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Diverse henvendelse Dok: Diverse henvendelse - Avskjermet Saksansv: FOE / ADM LEDE Saksbeh: FOE / ETTER 2015/02688-153 I Fra: Sak: Dok.dato: 08042016 Jour.dato: 11042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Diverse henvendelse Dok: Diverse henvendelse - Avskjermet Saksansv: FOE / ADM LEDE Saksbeh: FOE / ETTER 2015/02688-154 I Fra: Sak: Dok.dato: 12042016 Jour.dato: 12042016 Grad: UO 5 Par.: Offl. 13.1/12.1a jf fvl 13.1.1 Avskjermet Diverse henvendelse Dok: Diverse henvendelse - Avskjermet Saksansv: FOE / ADM LEDE Saksbeh: FOE / ETTER 2015/02688-155 I Fra: Sak: Dok.dato: 12042016 Jour.dato: 12042016 Grad: UO 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks