PBE-01032014-31032014-Part6

Please download to get full document.

View again

of 250
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Published:

Views: 84 | Pages: 250

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13817-7 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 14032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 14032014
Transcript
Christen Møller og Lena Møller Dagfinn Misund Kvadrat AS Frits Kiærs vei 5 A - Oppføring av enebolig - Hus A Rammetillatelse - Frits Kiærs vei 5 Saksansv: AB / ABVE / MHUS Saksbeh: AB / ABVE / MHUS 2013/13818-7 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 21032014 Jour.dato: 21032014 Nicolai Solem Erik Bjørge (Leder sameie) KEN URDAL Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dalssvingen 14 - Grensepåvisning Oversendelse av protokoll - Dalssvingen 14 Saksansv: T / TMS / TOML Grad: U 0 Par.: Saksbeh: T / TMS / TOML 2013/13823-6 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 14032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 14032014 Dagfinn Misund Kvadrat AS Christen Møller og Lena Møller Frits Kiærs vei 5 E - Avlyst - Oppføring av enebolig - Hus B Rammetillatelse - Frits Kiærs vei 5 Saksansv: AB / ABVE / MHUS Saksbeh: AB / ABVE / MHUS 2013/13824-6 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 14032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 14032014 Christen og Lena Møller Dagfinn Misund Kvadrat AS Frits Kiærs vei 5 D - Avlyst - Oppføring av enebolig - Hus C Rammetillatelse (Hus C) - Frits Kiærs vei 5 Saksansv: AB / ABVE / MHUS Saksbeh: AB / ABVE / MHUS Side1250 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13827-6 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 14032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 14032014 Christen Møller og Lena Møller Dagfinn Misund Kvadrat AS Frits Kiærs vei 5 C - Avlyst - Oppføring av enebolig - Hus D Rammetillatelse (Hus D) - Frits Kiærs vei 5 Saksansv: AB / ABVE / MHUS Saksbeh: AB / ABVE / MHUS 2013/13829-7 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 04032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 04032014 Rør & Varme AS Ullevålsalléen 4 C - Reparasjon av byggteknisk installasjon Søknad om ferdigattest - Ullevålsalléen 4 C Saksansv: AB / ABES / JESA Saksbeh: AB / ABES / JESA 2013/13829-8 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 07032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 07032014 Rør & Varme AS Tom Kristiansen Ullevålsalléen 4 C - Reparasjon av byggteknisk installasjon Ferdigattest - Ullevålsalléen 4 C Saksansv: AB / ABES / JESA Saksbeh: AB / ABES / JESA 2013/13836-13 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 01032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 28032014 Vibeke Skaiaa Pavels' gate 4 A-B - Reseksjonering Revidert begjæring om reseksjonering - Pavels' gate 4 A-B Saksansv: T / TDS / HENHA Saksbeh: T / TDS / HENHA Side1251 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13846-3 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 10032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 10032014 Heisplan AS Fåbro Eiendom AS Lilleakerveien 20 - Installasjon av heis - Heis 1 - Bygg A - Anleggsnummer 0359-13 Løpenummer 15597 Registrering av heisteknisk dokumentasjon - Lilleakerveien 20 - løpenummer 15597 Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / BP 2013/13846-4 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 24022014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 10032014 Fåbro Eiendom AS Lilleakerveien 20 - Installasjon av heis - Heis 1 - Bygg A - Anleggsnummer 0359-13 Løpenummer 15597 Gebyr Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / BP 2013/13847-3 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 10032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 10032014 Fåbro Eiendom AS Heisplan AS Lilleakerveien 20 - Installasjon av heis - Heis 2 - Bygg A - Anleggsnummer 0360-13 Løpenummer 15598 Registrering av heisteknisk dokumentasjon - Lilleakerveien 20 - løpenummer 155998 Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / BP 2013/13848-3 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 10032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 10032014 Heisplan AS Fåbro Eiendom AS Lilleakerveien 20 - Installasjon av heis - Heis 3 - Bygg A - Anleggsnummer Løpenummer 15599 Registrering av heisteknisk dokumentasjon - Lilleakerveien 20 - løpenummer 15599 Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / BP Side1252 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13849-3 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 10032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 10032014 Fåbro Eiendom AS Heisplan AS Lilleakerveien 22 - Installasjon av heis - Heis 1 - Bygg B - Anleggsnummer 0361-13 Løpenummer 15600 Registrering av heisteknisk dokumentasjon - Lilleakerveien 22 - løpenummer 15600 Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / BP 2013/13850-3 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 10032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 10032014 Fåbro Eiendom AS Heisplan AS Lilleakerveien 22 - Installasjon av heis - Heis 2 - Bygg B - Anleggsnummer 0362-13 Løpenummer 15601 Registrering av heisteknisk dokumentasjon - Lilleakerveien 22 - løpenummer 15601 Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / BP 2013/13853-13 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 25032014 Jour.dato: 31032014 Puls arkitekter AS Markveien 28 C - Oppføring av enebolig Vedrørende omprosjektering - Markveien 28 Saksansv: AB / ABNT / TOVA Grad: U 0 Par.: Saksbeh: AB / ABNT / TOVA 2013/13857-14 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 06032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 06032014 Ario Fard Pastor Blaauws vei 24 B - Bruksendring av kjeller og etablering av kjellertrapp - Sak ikke tatt til behandling Sak ikke tatt til behandling - Pastor Blaauws vei 24 B Saksansv: AB / ABNO / IJH Saksbeh: AB / ABNO / IJH Side1253 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13860-9 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 05032014 Jour.dato: 11032014 Per Oddvar Nyheim siv.ark. Furuveien 33 B - Tilbygg til enebolig Tilleggsdokumentasjon - Furuveien 33 B Saksansv: AB / ABSO / RAJO Grad: U 0 Par.: Saksbeh: AB / ABSO / RAJO 2013/13860-10 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 28032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 28032014 Per Oddvar Nyheim siv.ark. Lasse Grundstrøm Furuveien 33 B - Tilbygg til enebolig Behov for tilleggsdokumentasjon - Furuveien 33 B Saksansv: AB / ABSO / RAJO Saksbeh: AB / ABSO / RAJO 2013/13863-6 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 25022014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 03032014 Svensson Nøkleby Advokatfirma Thereses gate 33 - Mulig ulovlighet - Riving av garasje og oppføring av søppelrom i bakgård Anmodning om stans i arbeider - Thereses gate 33 Saksansv: T / TBT1 / CFL Saksbeh: KU / KUN / JASV 2013/13863-7 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 07032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 07032014 Sameiet Thereses gate 33 Oslo Gartner- og anleggsservice AS Svensson Nøkleby Advokatfirma Styret i Thereses gate 31 B Thereses gate 33 - Mulig ulovlighet - Riving av garasje og oppføring av søppelrom i bakgård Mottatt anmodning om stans av arbeider - Thereses gate 33 Saksansv: T / TBT1 / CFL Saksbeh: KU / KUN / JASV Side1254 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13863-8 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 08032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 12032014 Styret i Thereses gate 33 v/ Paul Fredrik Eilertsen Thereses gate 33 - Mulig ulovlighet - Riving av garasje og oppføring av søppelrom i bakgård Kommentarer - Thereses gate 33 Saksansv: T / TBT1 / CFL Saksbeh: T / TBT1 / CFL 2013/13863-9 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 13032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 13032014 Svensson Nøkleby Advokatfirma Oslo Gartner- og anleggsservice AS Styret i Thereses gate 33 v/ Paul Fredrik Eilertsen Styret i Thereses gate 31 B Thereses gate 33 - Mulig ulovlighet - Riving av garasje og oppføring av søppelrom i bakgård Vedrørende redegjørelse - Behov for ytterligere opplysninger - Thereses gate 33 Saksansv: T / TBT1 / CFL Saksbeh: T / TBT1 / CFL 2013/13863-10 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 18032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 20032014 Styret i Thereses gate 33 v/ Paul Fredrik Eilertsen Thereses gate 33 - Mulig ulovlighet - Riving av garasje og oppføring av søppelrom i bakgård Spørsmål angående redegjørelse eller søknad - Thereses gate 33 Saksansv: T / TBT1 / CFL Saksbeh: T / TBT1 / CFL 2013/13863-11 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 25032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 25032014 Styret i Thereses gate 33 v/ Paul Fredrik Eilertsen Styret i Thereses gate 31 B Oslo Gartner- og anleggsservice AS Svensson Nøkleby Advokatfirma Thereses gate 33 - Mulig ulovlighet - Riving av garasje og oppføring av søppelrom i bakgård Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt - Thereses gate 33 Saksansv: T / TBT1 / CFL Saksbeh: T / TBT1 / CFL Side1255 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13863-12 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 21032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 25032014 Styret i Thereses gate 33 v/ Paul Fredrik Eilertsen Thereses gate 33 - Mulig ulovlighet - Riving av garasje og oppføring av søppelrom i bakgård Ber om tilbakemelding - Thereses gate 33 Saksansv: T / TBT1 / CFL Saksbeh: T / TBT1 / CFL 2013/13863-13 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 26032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 26032014 Styret i Thereses gate 33 v/ Paul Fredrik Eilertsen Thereses gate 33 - Mulig ulovlighet - Riving av garasje og oppføring av søppelrom i bakgård Vedrørende redegjørelse og varsel om pålegg - Thereses gate 33 Saksansv: T / TBT1 / CFL Saksbeh: T / TBT1 / CFL 2013/13864-12 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 28032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 28032014 OBOS Forretningsbygg AS v/ Kjell Bjørke Haakon Tveters vei 86 - 88 - Arealoverføring Oversendelse av dokumenter for tinglysing arealoverføring med pant Saksansv: T / TMS / SIPF Saksbeh: T / TMS / SIPF 2013/13869-21 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 06032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 06032014 Advokatfirmaet Ræder DA v/ Ole Fredrik Melleby Kirkelig fellesråd i Oslo Nordengveien 9 - Vækerøveien 232 - Deling Oversendelse av tinglyste dokumenter - Nordengveien 9 - Vækerøveien 232 Saksansv: T / TMS / THNI Saksbeh: T / TMS / IDY Side1256 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13875-9 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 11032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 14032014 BA Arkitekter AS Sørbyhaugen 8 A-B - Seksjonering med uteareal Kart - Sørbyhaugen 8 Saksansv: T / TDS / JORS Saksbeh: T / TMS / AALV 2013/13884-8 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 26032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 26032014 Per Christian Grant-Carlsen Kapellveien 11 B - Oppføring av støttemur - Sak ikke tatt til behandling Sak ikke tatt til behandling - Kapellveien 11 B Saksansv: AB / ABNO / AKL Saksbeh: AB / ABNO / AKL 2013/13895-5 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 17032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 17032014 KONE AS Nedre Kalbakkvei 40 - Installasjon av heis - Heis 1 - Anleggsnummer 11633900 Løpenummer 15453 Søknad om driftstillatelse - Nedre Kalbakkvei 40 Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / SVI 2013/13895-6 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 18032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 18032014 HJELLNES CONSULT AS KONE AS Nyland Syd AS Nedre Kalbakkvei 40 - Installasjon av heis - Heis 1 - Anleggsnummer 11633900 Løpenummer 15453 Driftstillatelse - Nedre Kalbakkvei 40 - Løpenummer 15453 Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / SVI Side1257 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13897-4 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 17032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 17032014 KONE AS Nedre Kalbakkvei 40 - Installasjon av heis - Heis 2 - Anleggsnummer 11633901 Løpenummer 15454 Søknad om driftstillatelse - Nedre Kalbakkvei 40 Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / SVI 2013/13897-5 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 18032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 18032014 Nyland Syd AS HJELLNES CONSULT AS KONE AS Nedre Kalbakkvei 40 - Installasjon av heis - Heis 2 - Anleggsnummer 11633901 Løpenummer 15454 Driftstillatelse - Nedre Kalbakkvei 40 - Løpenummer 15454 Saksansv: T / THK / SVI Saksbeh: T / THK / SVI 2013/13909-22 GS Til: Sak: Dok: Dok.dato: 07032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 07032014 . Gyldenløves gate 15 - Planforslag - Omregulering fra park til bolig Spørsmål til bystyret om å fremme privat reguleringsforslag Saksansv: O / ONO / SILO Saksbeh: O / OP3A / AMSC 2013/13909-23 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 07032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 07032014 Scandinavian Development AS Byrådsavdeling for byutvikling Gyldenløves gate 15 - Planforslag - Omregulering fra park til bolig Oversendelsesbrev til Byrådsavdelingen for byutvikling Saksansv: O / ONO / SILO Saksbeh: O / OP3A / AMSC Side1258 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13914-11 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 18032014 Jour.dato: 26032014 Greta Baade-Mathiesen Fiskekroken 16 B - Påbygg tomannsbolig Bemerkninger til tiltak - Fiskekroken 16 B Saksansv: AB / ABSO / AO Grad: U 0 Dok.dato: 05032014 Jour.dato: 05032014 Bugge Ravn Arkitekter AS Eventyrveien 40 A-B - Seksjonering Seksjoneringsvedtak - Eventyrveien 40 A Og B Saksansv: T / TDS / JORS Grad: U 0 Dok.dato: 10032014 Jour.dato: 10032014 Statens Kartverk Tinglysing Eventyrveien 40 A-B - Seksjonering Oversending til tinglysing Saksansv: T / TDS / JORS Grad: U 0 Par.: Saksbeh: AB / ABSO / MATE 2013/13941-6 GU Til: Sak: Dok: Par.: Saksbeh: T / TDS / JORS 2013/13941-10 U Til: Sak: Dok: Par.: Saksbeh: T / TDS / JORS 2013/13941-11 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 14032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 17032014 Statens Kartverk Tinglysing Eventyrveien 40 A-B - Seksjonering Retur av tinglyst seksjonering - Dokumentnummer 202859/2014 - Eventyrveien 40 A-B Saksansv: T / TDS / JORS Saksbeh: T / TDS / JORS 2013/13941-12 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 21032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 21032014 Bugge Ravn Arkitekter AS Eventyrveien 40 A-B - Seksjonering Tinglyste dokumenter til søker - Eventyrveien 40 A-B Saksansv: T / TDS / JORS Saksbeh: T / TDS / JORS Side1259 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13945-4 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 06032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 07032014 ThyssenKrupp Encasa AS Lindebergveien 13 A - Installasjon av trappeheis Søknad om ferdigattest - Lindebergveien 13 A Saksansv: AB / ABES / AOE Saksbeh: AB / ABES / AOE 2013/13945-5 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 10032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 10032014 ThyssenKrupp Encasa AS Kari Mari Bøkestad Ås Lindebergveien 13 A - Installasjon av trappeheis Ferdigattest - Lindebergveien 13 A Saksansv: AB / ABES / AOE Saksbeh: AB / ABES / AOE 2013/13948-10 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 11032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 11032014 Wiig og Horgmo AS siv.ark. MNAL Olaf Bulls vei 50 - Tilbygg - Fasadeendring - Riving av deler av bygg - Liabakken barnehage Søknad om endring av tiltak - Olaf Bulls vei 50 Saksansv: O / OSI / VL Saksbeh: O / OP4S / VL 2013/13950-11 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 28022014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 05032014 Vvs Gruppen AS Professor Birkelands vei 28 C - Ulovlig bolig i brakker Brakker er fjernet - Professor Birkelands vei 28 C Saksansv: T / TBT2 / CH Saksbeh: T / TBT2 / CH Side1260 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13950-12 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 18032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 18032014 Vvs Gruppen AS Professor Birkelands vei 28 C - Ulovlig bolig i brakker Kredittering - Professor Birkelands vei 28 C Saksansv: T / TBT2 / CH Saksbeh: T / TBT2 / CH 2013/13950-13 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 20032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 20032014 Prof.Birkelands vei 28 C, v/ Tore Mantor AS, Vvs Gruppen Professor Birkelands vei 28 C - Ulovlig bolig i brakker Ulovlighet opphørt - Professor Birkelands vei 28 C Saksansv: T / TBT2 / CH Saksbeh: T / TBT2 / CH 2013/13956-15 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 28022014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 03032014 Statens Kartverk Tinglysing Hurdalsgata 5 - 7 - Reseksjonering Retur av tinglyst reseksjonering - Dokumentnummer 156896 / 2014 - Hurdalsgata 5 - 7 Saksansv: T / TDS / HENHA Saksbeh: T / TDS / HENHA 2013/13956-16 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 05032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 05032014 Ellen Jacobsen Hurdalsgata 5 - 7 - Reseksjonering Tinglyste dokumenter til søker - Hurdalsgata 5 - 7 Saksansv: T / TDS / HENHA Saksbeh: T / TDS / HENHA 2013/13957-14 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 28022014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 03032014 Statens Kartverk Tinglysing Sponstuveien 15 - Reseksjonering Retur av tinglyst seksjonering - Dokumentnummer 158971 / 2014 - Sponstuveien 15 Saksansv: T / TDS / KILU Saksbeh: T / TDS / KILU Side1261 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13957-15 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 05032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 05032014 Dalan advokatfirma DA MNA Sponstuveien 15 - Reseksjonering Tinglyste dokumenter til søker - Sponstuveien 15 Saksansv: T / TDS / KILU Saksbeh: T / TDS / KILU 2013/13958-7 I Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 28022014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 12032014 Ketil Henriksen Kongleveien 24 A-C - Reseksjonering Revidert begjæring om seksjonering - Kongleveien 24 Saksansv: T / TDS / KILU Saksbeh: T / TDS / KILU 2013/13964-6 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 07032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 07032014 Heggelund & Koxvold as arkitekter mnal Frognerveien 53 - Oppføring av byggtekniske installasjoner - Ventilasjonsanlegg Etterspør tilbakemelding - Forespørsel vedrørende ventilasjonsanlegg - Frognerveien 53 Saksansv: O / OSI / JOFE Saksbeh: O / OP4B / MAEK 2013/13964-7 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 10032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 10032014 Heggelund & Koxvold as arkitekter mnal Omsorgsbygg Oslo KF Frognerveien 53 - Oppføring av byggtekniske installasjoner - Ventilasjonsanlegg Tilbakemelding på forespørsel - Frognerveien 53 Saksansv: O / OSI / JOFE Saksbeh: O / OP4B / MAEK Side1262 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13964-8 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 18032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 18032014 Heggelund & Koxvold as arkitekter mnal Frognerveien 53 - Oppføring av byggtekniske installasjoner - Ventilasjonsanlegg Søknad om endring av tiltak - Frognerveien 53 Saksansv: O / OSI / JOFE Saksbeh: O / OP4 / JOFE 2013/13972-5 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 21032014 Jour.dato: 21032014 Grensen 3 ANS v/ Forvaltningscompagniet AS Kile Stokholm Arkitekter AS Grensen 3 - Bruksendring - Treningssenter Sak trukket - Grensen 3 Saksansv: AB / ABNT / ESHO Grad: U 0 Dok.dato: 19032014 Jour.dato: 19032014 Kile Stokholm Arkitekter AS Grensen 3 - Bruksendring - Treningssenter Søknaden trekkes - Grensen 3 Saksansv: AB / ABNT / ESHO Grad: U 0 Par.: Saksbeh: AB / ABNT / ESHO 2013/13972-6 MI Fra: Sak: Dok: Par.: Saksbeh: AB / ABNT / ESHO 2013/13976-3 GU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 21032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 21032014 Berge Kristoffersen invest AS Arkitektene Dahl & Myrhol AS Boligsameiet Kirkegårdsgata 10 Kirkegårdsgata 8 A-B - Innredning av to loftsleiligheter Rammetillatelse - Kirkegårdsgata 8 Saksansv: AB / ABNT / ANCH Saksbeh: AB / ABNT / ANCH Side1263 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/13976-14 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 13032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 18032014 Arkitektene Dahl & Myrhol AS Kirkegårdsgata 8 A-B - Innredning av to loftsleiligheter Tilleggsdokumentasjon - Kirkegårdsgata 8 Saksansv: AB / ABNT / ANCH Saksbeh: AB / ABNT / ANCH 2013/13979-15 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 27022014 Jour.dato: 05032014 Advokat Olav Chr Myhr Ullensakergata 15 - Reseksjonering Samtykke - Ullensakergata 15 Saksansv: T / TDS / KILU Grad: U 0 Par.: Saksbeh: T / TDS / KILU 2013/13979-16 MU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 12032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 17032014 ADVOKAT OLAV CHR MYHR Ullensakergata 15 - Reseksjonering Én ukes frist for innsendelse av tilleggsdokumentasjon - Én ukes frist - Ullensakergata 15 Saksansv: T / TDS / KILU Saksbeh: T / TDS / KILU 2013/13979-17 MU Til: Sak: Dok: Dok.dato: 24032014 Jour.dato: 31032014 ADVOKAT OLAV CHR MYHR Ullensakergata 15 - Reseksjonering Saken avsluttes - Ullensakergata 15 Saksansv: T / TDS / KILU Grad: U 0 Par.: Saksbeh: T / TDS / KILU 2013/13995-6 MI Fra: Sak: Dok: Dok.dato: 20032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 24032014 Advokatfirmaet Hjort DA Havreveien 96 - Tilbygg og ombygging av rekkehus Klage på avslag - Havreveien 96 Saksansv: AB / ABSO / OPHA Saksbeh: AB / ABSO / OPHA Side1264 DocuLive rapport Offentlig journal 20072016 Periode:01032014 - 31032014 2013/14005-15 U Til: Sak: Dok: Dok.dato: 06032014 Grad: U 0 Par.: Jour.dato: 06032014
Recommended
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks