Bilag4

Please download to get full document.

View again

of 69
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Computers & Electronics

Published:

Views: 391 | Pages: 69

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
. . . 3 Anne Pontoppidan Sorensen Fra: christianhansen@nordea.com Senclt: 15. august 2013 21:51 Til: Peter Brixen Cc: henpo@dongenergy.dk; morwe@dongenergy.d
Transcript
. . . 3 Anne Pontoppidan Sorensen Fra: christianhansen@nordea.com Senclt: 15. august 2013 21:51 Til: Peter Brixen Cc: henpo@dongenergy.dk; morwe@dongenergy.dk; Rasmus Lranborg; Anne Pontoppidan Seirensen; jesper.hjensen@danskebank.dk; anzha@dongenergy.dk Emne: Pacer Vedhaeftede filer: Pacer - Long Form Term Sheet Draft mark-up.pdf Dear Peter According to the process letter - were to forward their comments to the term sheet today. Please find enclosed their commented term sheet With best regards, Christian Christian Hansen Head of Equity Capital Markets, Denmark Nordea 1 Markets I investment Banking 1 Equity Capital Markets Visiting address: Strandgade 3, Copenhagen Mailing address: PO Box 850, 0900 Copenhagen Tel: +45 33332745 I Mob: +45 61612596 Email: christianhansen@nordea.com Making it possible Nordea Bank Danmark Business registration number 13522197, Copenhagen, Denmark This e-mail may contain confidential information. if you receive this e--maif by mistake, please inform the sender, delete the e--mail and do not share or copy it. Joakirn Thaniflg Fra: Sendn Til: Emne: flier: Document|sArchived: equity -- .rnership.xlsx (13 KB Fra: Louise Lind Ladegaard Rasmus Lonborg 23. august 2013 14:15 Anne Pontoppidan Srarensen VS: Fw: Jf aftale med Thomas equity -- Sendt: 23. august 2013 13:54 Til: Rasmus Lonborg Cc: Thomas Bredsdorff; Mads Moller Emne: Re: Fw: Jf aftale med Thomas Hej Rasmus mu! Vedheftet regneark viser de bagvedliggende beregninger til jeres orientering. Med veniig hilsen I Kind regards Louise L. Ladegaard Danske Bank Corporate Finance Tel.: +45 45 12 84 34 Fax; +45 45 14 92 O1 Mob.: +45 24 66 O3 10 From: Thomas To; Louise Lind Ladegaard/LOUU1ntranet/DDB@ D1123: 23-08-2013 12:36 Fw: Jf aftale med Thomas Forwarded by Thomas on 23-08-2013 12:36 From: Rasmus Lonborg To; Thomas Mads Date: 23-08--2013 12:33 Subject: Jf attale med Thomas Finansministeriet Ftesmus Lonborg Kontorchef Telefon 33 92 33 33 Direkte teiefon 22 78 41 27 E-post @fm.dk Personiig e-post rlb@tm.dk Hjemmeside Danske Bank 61126228 -- Kebenhavn Denne mail kan indeholde fortrollg information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig derfor informers afsender om fejlen -- og ettertolgende siette mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selv om mallen og vedhaaftede bilag etter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan pavirke computeren eller it-system et. hvor den modtages og leases, abnes den pa modtagerens eget ansvar. Vi patager es ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstaet i forbindelse med at modtage og bruge mailen. Please note that this message may contain confidential information. it you have received this message by mistake, please inform the sender of the take, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message. Joakim Thaning Fra: Rasmus Lemborg Sendt: 30. august 2013 09:18 Til: DB Team (Pacer); Thomas Bredsdorff Cc: Anne Pontoppidan Sarensen Emne: Aktionaroverenskomst vedr. Post Danmark Vedhaeftede filer: 8can001.PDF DocumentlsArchived: 0 (201 KB) Kare Thorn as Som aftalt hermed udkfip vedr. "business plan" fra aktionaeroverenskomsten vedr. Post Danmark. Vh Rasm us Joakim Thaning Fra: Peter Brixen Sendt: 2. septem ber 2013 20:32 Til: Rasmus Lenborg; Anne Pontoppidan Serensen; Thomas Bredsdorff Emne: Fwd: Project Pacer Vedhaeftede filer: im age0O1 .gif; Pacer ATP Final offer.pdl'; 0 imageOO1.gif (618 PacerATP Final (232 B) B) offer.pdf B) Sendt fra min iPad Start pa videresendt besked: Fra: "Harald.Gron nordeacom" Til: "MORWE@donqenerqv.dk" "HENPO@donqenerqy.dk" HENPO @donqenerqv.dk>, "Peter Brixen" @fm.dk>, "cktho @donqenerqv.dk" cktho@donqenerqy.dk> Cc: "MJ.Cunnin_qham MoroanStanlev.cem" , christianhansen@nordea.com" Emne: FW: Project Pacer FYI - just received we expect PFA tomorrow morning From: Claus Wiinblad - CLW Sent: Monday, September 02, 2013 7:52 PM To: micunninoham morqanstanleycom; frank.hermelink@ morqanstanlevcom; Gren, Harald; Hansen, Christian ECM Cc: Vibeke Strand - Jonas Bhatti - Claus Berner Meller - Carsten Stendevad - Henrik Gade Jepsen -- Fredrik Martinsson - carsten.heiniid@seb.dk Subject: Project Pacer Dear all Hereby our Final offer with respect to project Pacer. Kind regards Claus Wiinblad [cid:image001 Underdirekter Danish Equities Direkte nummer 4820 3785 Mobil 23657710 e-mail ATP - Kongens Vange 8 -- 3400 Hilleresd Th' 7011 1213 - i denne e-mail kan veere fortrolige cg er udelukkende beregnet ti! brug for de oven for angivne personer eller virksornheder. Vi gar opmaerksom at udbredelse, omdeling eller kopiering af efter omstandighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. forh?nd tak. Subject to contract Michael Cunningham Frank Hermelink Harald Gran (haraId.gron@nordea.com) Christian Hansen (christianhansen@nordea.com) STRICTLY PRIVATE 3; CONFIDENTIAL Copenhagen, 2 September 2013 Raf.: Project Pacer I I Cltp= 2 September 2013 Ref. no.: ATP-31-14- 000301535 On application please refer to above no. ATP Kongens Vaenge 8 DK - 3400 Hilleroed Phone: +45 48 20 49 23 Fax: +45 48 20 48 00 Email: atp@atp.dk 43405810 Phone line hours: Mon-Fri: 8.00-21.00 it Henrik Gade Jepsergfirchief Investment Officer ATP Claus Wiinbiad. Head of Equities ATP Joakirn Thaning Fra: Peter Brixen Sendt: 3. september 2013 09:06 Tll: 'them 'm ads.mc|ter@ danskebank.dk' Cc: Rasmus Lenborg; Anne Pontoppidan Serensen Emne: V8: Pacer: Final Offer Vedhaeftede filer: imageO01.gif; 2013 09 03 Pacer_Final Offer.pdf DocumentlsArchived: 2013 09 03 'acer__Final Offer. Fra: christianhansen@nordea.com Sendt: 3. September 2013 09:05 Til: Peter Brixen; HENPO@dongenergy.dk; MORWE@dongenergy.dk Cc: Harald.Gron@ncrdea.com; Emne: VS: Pacer: Final Offer FYI BR Christian From: Jens Denkov |JDE@gta.dk| Sent: Tuesday, September 03, 2013 09:02 AM Romance Standard Time To: Hansen, Christian Gran, Harald; Cc: Jesper Langmack Subject: Pacer: Final Offer Deal all, We are pleased to submit the Final Offer for an equity investment in Pacer. Please find the Final Offer attached. Best regards Jens Denkov Senior Portfolio Manager Alternative Investments ide@gfa.dl< PFA Asset Management Sundkrogsgade 4, DK--21OO Copenhagen 0, T: +45 39 17 50 O0, Tank p? miljaet - print med omtanke Disclaimer This message is for a specific individual and purpose and may contain confidential information. if you are not the intended recipient, please let us know and delete it from your system. You are also hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of the information is strictly prohibited. Subject to contract Michaei Cunningham rank Herrnalink Harald Gran (haraId.gron@nordea.com) Christian Hansen STRICTLY PRIVATE CONFIDENTIAL Rat: Project Pacer Copenhagen, 3 September 2013 Yours. sincerely, For PFA '5 '?ngrnack, Managing Director Asset Management Poul Kobberup, Managing Diract3F~ PFA Asset Management Joakim Thaning Fra: Flasmus Lenborg Sendt: 3. September 2013 14:10 Til: Anne Pontoppidan Serensen Cc: Peter Brixen Emne: VS: Pacer: Fortroiigt Prioritet: Haj Vedhaefiede file-r= DocumentlsArchived: 0 Sendt fra min HTC--telefon Forwarded message Fra: "Morten Weicher" Til: "Peter Brixen" "Flasmus Lenborg" Cc: "Henrik Poulsen" "Carsten Krogsgaard Thomsen" Emne: Dato: tir., sep. 3, 2013 14:01 Kare Peter Rasmus - Vi vil meget gerne diskutere ovenst?ende med jer inden dit made kl 1530 hvis muligt. Morten Med venlig hilsen Morten Weicher Senior Director Head of Group and Financial Planning Analysis DONG Energy Nesa All? 1 2820 Gentofte Tlf. +45 99 55 74 70 morwe @donqenerqv.dk Joakim Thaninl ra: Ulrit-: Jarlov @dongenergy.dk] Sendt: 4. september 2013 10:01 Tit: Anne Pontoppician Sorensen Co: Peter Brixen; Anders Zo?ga Hansen Emne: Project Pacer - sporgsmal til potitisk aftate Vedhaeftede filer: 0008_001.pdt Document|sArchived: 0 0008_001.pdf (41 Kaere Anne, Vi har modtaget vedlagte sporgsmat fra byder White: "For how long is the political agreement relating to the IPO and the governmental ownership following an IPO effective? Please disclose the said agreement." Min forstaelse er, at den politiske aftate om DONG Energy bestar at to aftalerr ?n attale fra 2004 og en aftale fra 2013. Aftalen fra 2004 her felgende (kildez Finansministeriets hjemmeside): "Vilkar for salg at aktier i DONG NS 0 Parterne er enige cm, at aftalerne cm, at naturgasinfrastrukturen naturgasnettet cg naturgaslagre ska! forblive i oftentligt eje (Reform-opfolgningsattalen at 22. mans 2000 cg Aftalen om Naturgasforsyning og Energibesparelser at 29. maj 2001), er sa Iaenge staten bevarer aktiemajoriteten i DONG I tilfaelde at at aktiemajoriteten athandes, ska! staten forst tilbagekobe naturgasnettet og naturgaslagrene fra selskabet. Parterne er abne over for salg at atle statens aktier i DONG En afgivelse at statens aktiemajoritet inden 1. januar 2015, hvad enten det sker gennem aktiesaig, fusion eller pa anden vis, vil dog krave enighed mellem parteme." Der er siden indg?et en aftale i februar 2013. I torbindelse med Project Pacer har vi modtaget vedlagte notat. 1 bedes venligst bekraefte, at det er den endelige aftaletekst. Vi har med Plesner, at der indtil videre svares relativt kortfattet pa sporgsm?let og foreslar felgende svar: "The political agreements regarding DONG Energy consists of agreements dated 7 October 2004 and 26 February 2013 - in the following "the Political Agreement". Both documents have been uploaded to the data room. Please see index and We propose the extent of the Political Agreement is discussed directly with the Ministry of Finance. 1 Supplerende spergsmal kan herefter tages mundtligt. En anden model er, at der i samarbejde med jer udarbejdes et mere fyldestgerende skriftligt svar. VH Ulrik Med venlig hilsen Ulrik Jarlov Head of Legal Company Sec. Compliance Legal Company Secretariat Compliance DONG Energy Nesa All? 1 2820 Gentofte Tlf. +45 99 55 96 O9 FINANSNIINISTERIET DONG Energy aftaletekst Sncialisrisk Folkeparti, Radjl-ml Venstre, Dansk Folkepnrti og Konservatwc Folkeparti) bag aftalen af 7. oktober 2004 mn vilk?ir for salg aktieri DONG er cnige am at skabc grundlaget for, at DONG Energy A i Iabet af 2013 1-1311 en kapitaludvidelse psi mindst 6-8 mm. kn, idct det er hensigtcn at serge en med af s?ivel som ilkfiOl'1fI3l'EUR1', herunder den stat, idet en kapitaludviw delse udover det angivne interval dcitagclse fra andre investorcr bckraafter samtidig, at fortsat er hensigten at genn?:mfm1:c ct salg af aktiex i DONG Energy til en bred i Lil en baarsintrodul-;~ tion af DONG Energy nix for at sfidant er U1 stede, idet Staten ogsii ct s?idant aktjesalg skal have aktzicmajoritetcn. Den statslige akticrnajoritet ska! sikre, at statcn kontrofleter den af DONG Energy Kravct om aktiexnajoritet er dcrfor ikkc: binder for frasalg zmdre af DONG Exlergfs at Staten lcan have an lavere ejerandel, hvis undxc af DONG Ftnergy's udspaltes i separate selskaber. A 5 . is 2, Anne Pontoppidan Sarensen Fra: Anne Pontoppidan Serensen Sendt: 4. september 2013 11:37 Til: 'Andreas Kofoed Larsen' Emne: SV: Incentive Program Det lyder alletides. Anne I FIMANSMINISTERIET Anne Pontoppidan Serensen Fuldmaegtig, 6. kontor Telefon 33 92 33 33 Direkte telefon 33 92 40 74 EE--post fm @fm.dk Personlig e-post ags@fm.dk Hjemmeside Fra: Andreas Kofoed Larsen Sendt: 4. september 2013 11:36 Til: Anne Pontoppidan Cc: Morten Weicher; Rasmus Lranborg Emne: RE: Incentive Program Hej Anne, Jeg sender materiale i lebet af i dag, og vil meget gerne gennemg? med dig i morgen. Andreas Med veniig hiisen Andreas Kofoed Larsen Senior Financial Analyst Financial 8. Arxalyssis DONG Energy +45 99 235 59 50 From: Anne Pontoppidan Serensen [mailto:a fm.dk Sent: Wednesday, September 04, 2013 11:33 AM To: Andreas Kofoed Larsen Cc: Morten Weicher; Rasmus Lenborg Subject: SV: Incentive Program Hej Andreas (revolverende t?ldeling, kriterier i fht. finansie-He resultater mv.) og skattemaessige forhold. Det vii derfor vaere en god hjalp, hvis I (gerne allerede i lcabet af r' dag?) har mulighed for at sende f?dt forelrabigt materiaie om programmet. Anne- mm Anne Prmtopprdan Serensen Fuldmaegtig, I5. kontor Teiefon 33 92 33 33 Direkte telefon 33 92 40 74 E--post fm@frn.dk Personlig e-post ags @fm.dk Hjemmeside Fra: Morten Weicher [mailto:M Sendt: 3. september 2013 10: Til: Rasmus Lmnborg; Cc: Andreas Kofoed Larsen Emne: Incentive Program Hej Rasmus og Anne Morten Med ventig h?lssen Wmrten Weicher Senior Dire:-ctor Head of Group and Financial Planning Anaiy DONG Energy New /life 1 28:20 Qerfiotte Hf>> +45 99 55 74 70 or'-we -we? dongenerqy. dk 4 Anne Pontoppidan Sarensen ORWE@donqenerqv.d k] 3 33:3 Joakim Thanim Fra: Ulrik Jarlov [ULJAFl@dongenergy.dk] Sendt: 6. september 2013 14:48 Til: Anne Pontoppidan Sorensen Emne: mode tirsdag kl. 12 - offentlighedslov 0 He], Kan vi Iaegge model hos jer? Vi lagger ogs? gerne hus til, men jeg taenker, at det er bedst inde hos jer, da I har en bagkant kl. 13. VH Ulrik Med venlig hilsen Ulrik Jarlov Head of Legal Company Sec. Compliance Legal Company Secretariat Compliance DONG Energy Nesa All? 1 2820 Gentofte Tlf. +45 99 55 96 09 uliar@donoenerqv.dk Joakim Thaning Fra: Peter Brixen Sendt: 8. september 2013 10:00 Til: Cc: Flasmus Lenborg; Anne Pontoppidan Sarensen Emne: VS: Pacer Vedhaafiede file" -- Kaere Thomas og Mads Da jeg gerne skulle kunne vende tilbage til selskabet i labet af dagen, ma gerne sende en mail eller ringe. Venlig hilsen Peter Fra: Morten Weicher [mailtozMORWE@dongenergy.dk] Sendt: 6. september 2013 12:06 Til: Peter Brixen; Henrik Pouisen Cc: Rasmus Lanborg; Anders Zo?ga Hansen Ernne: RE: Pacer Brug denne i stedet Morten Med venlig hilsen Morten Weicher Senior Director Head of Group and Financial Planning Analysis DONG Energy Tlf. +45 99 55 74 70 From: Morten Weicher Sent: Friday, September 06, 2013 11:59 AM To: Peter Brixen Henrik Poulsen Cc: Rasmus Lenborg; Anders Zoega Hansen Subject: Pacer Importance: High Kare Peter og Henrik Som diskuteret. Morten Med venlig hilsen Morten Weicher Senior Director Head of Group and Financial Planning 8. Analysis DONG Energy Nesa All? 1 2820 Gentofte Tlf. +45 99 55 74 70 morwe @donqenerqv.dk Joakim Thaning Fra: Hasrnus Sendt: 13. september 2013 07:25 Til: Peter Brixen; Anne Pontoppidan Sarensen Emne: VS: Elsam sagerne Vedhaefiede f"er= 0 T. tm 0 \TTD0001.htm (232 B) Sendt fra min HTC--te|efon Forwarded message Fra: "Anders Zo?ga Hansen" TH: "Rasmus Lzmborg" Emne: Elsam sagerne Dato: fre., sep. 13, 2013 03:12 Kaare Rasmus, Hermed som aftalt Jeg vil i en separat e-mail sende dig den beskrivelse af Elsam sagerne, scam er indeholdt i vores inteme retssagsfiste. Mvh. Anders Med venlig hilsen Anders Zo?ga Hansen Head of Group Legal Legal DONG Energy +45 99 55 96 15 . Joakim Thaning Fra: Fiasmus Lenborg Sendt: 13. September 2013 07:25 Til: Peter Brixen; Anne Pontoppidan Srarensen Emne: VS: Eisam sagerne Vedhaeftede filer: Retssagsliste 0 Retssagsliste Sendt fra min HTC-telefon Forwarded message Fra: "Anders Zo?ga Hansen" Til: "Hasmus Lenborg" Emne: Elsam sagerne Dato: fre., sep. 13, 2013 03:12 Med venlig hilsen Anders Zo?ga Hansen Head of Group Legal Legal DONG Energy Tlf. +45 99 55 96 15 Joakim ThaninL ra: Peter Brixen Sendt: 17. September 2013 15:54 Til: Raamus Lanbon Anne Pontmpidan Sarensen Emne: Vedhaaftede filer: Fra: Thomas Bredsdorff Sendt: september 2013 11:18 Til: Peter Brixen Cc: 3042 DB Team (Pacer) Emne: Pacer Karate Peter, - Med ventig hitsen Thomas Bredsdcarff Director Danske Bank Corporate Finance Holmens Kanaf 2-12 1092 Copenhagen Direct 45 12 30 33 Mobne 6EB?ke Bank A/Efcvn-nr. 6H26228 Kabenhavn Denna mail kan tndehotde fortrolig information. Har du modtaget maiten wed en fejl, beder vi dig dertor informere afsenctar om fegten - og slette maiten i system uden at videresende etler I-copiers den, Sets: om maiien cg vectheftede btlag after vores everbevisning er In for virus cg andre fejt, som Kan pavirke com puteren etter hvor den montages cg teases, abnes den 93 rnodtagerens eget ansvar. Vi patager os nkke noget answer for tab cg skade. er opst?eti med at montage cg bruge marten. Pteasa note that this message. may contain confidentiai information. If you have received this message by mistake. please inform the sender of the mistake. then delete the message from your system without making, distributing or retarning any of it. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system v-meta it is received and read. the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responstbility for any #053 or damage arising from the rece-?pt or use of this message. Joakim Thaning Fra: Andreas Kofoed Larsen [ANKOL@dongenergy.dk] Sendt 20. september 2013 16:11 Til: Anne Pontoppidan Sarensen; Hasmus Lenborg Cc: Peter Brixen; Henrik Poulsen; Morten Weicher Emne Pacer: Vedhaeflede filer: Pacer incentive Program.pdf Pacer Incentive .pclf mgram Keere Anne og Flasmus, Vedhaftet er praesentation vedr. i forbindelse med Pacer. er meget velkomne til at kontakte mig med eventuelle spergsmal. Andreas Best regards Andreas Kofoed Larsen Senior Financial Analyst Financial Planning Analysis DONG Energy Nesa All? 1 2820 Gentofte Denmark Tel. +45 99 55 59 50 Joakim Thaning_ Fra: Rasmus Lonborg Sendt: 26. September 2013 13:36 Til: Anne Pontoppidan Sorensen Emno: VS: Leakage risk - can from Borsen Documentlsinrchived: 0 Fra: Morten Weicher Sendt: 26. September 2013 13:29 Til: Fiasmus Errboe; Raemus Lonborg; Johan Hee Lindhardt Emne: FW: Leakage risk - can from Borsen fyi Sent from my HTC Original Message From: Haraid.Gron @nordea.com Sent: 26. September 2013 13:17 To: Henrik Pouisen PBFi@fm.dk Morten Weicher jbi@piesner.com MJ.Cunningham MorganStaniey.com ; Fran k.Hermeiink @morganstaniey.com 7 ; christianhansen nordeacom -zchristianh ansen nordea. corn:-; Carsten Krogsgaard Thomsen Subject: Leakage risk - can from Bersen Received a can from Borsen - who are very well informed - Obviously I had no comments but 1 do fear we do risk this leaking i some can irms this to the ioumaiist, Jesper Kongskov. We Should Best Harald Joakim Thaning Fra: Peter Brixen Sendt: 27. septem ber 2013 16:26 Til: 'Thomas Holst Laursen - Anne Pontoppidan Srarensen Cc: Rasmus Lenborg; Morten Weicher Rasmus Errboe Anders Zo?ga Hansen; Pacer Emne: SV: Pacer -- Finansministeriet (PFA) 0 Thomas Kan du ikke via Ulrik bede PFA om at ringe til mig sa hurtigt som muligt (pa 25 26 27 48), alternativt at de sender mig pa en, som jeg kan ringe til. Jeg har det problem, at jeg ikke or i Krabenhavn tirsdag. Venlig hilsen Peter Fra: Thomas Holst Laursen -- Sendt: 27. September 2013 16:16 Til: Anne Pontoppidan
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks